naglowek

Aktualności

«  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  »

2019-04-12 INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Drodzy Uczniowie klas VIII oraz Szanowni Rodzice
Szkoły Podstawowej nr 8

im. Wojska Polskiego w Kielcach
Dyrektor Szkoły  informuje, że w dn. 15, 16, 17 kwietnia 2019 r.
zostanie przeprowadzony egzamin ósmoklasisty.


Na uczniów czekamy o godz. 8:30 w siedzibie szkoły.

Zdający powinni mieć przy sobie każdego dnia egzaminu:

  • dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby,
  • 2 długopisy z czarnym tuszem (niedozwolone jest korzystanie  z długopisów zmazywalnych / ścieralnych),
  • w przypadku egzaminu z matematyki – dodatkowo linijkę.

Przypominam, że przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa
i unieważnia uczniowi egzamin w przypadku:

  • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia,
  • wniesienia lub korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych albo materiałów/ przyborów pomocniczych,
  • zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.

W dniach od 15 do 19 kwietnia 2019r. w szkole będzie zorganizowana opieka świetlicowa.
Przypominam, że w dn.  18 - 23 kwietnia 2019 r. trwa wiosenna przerwa świąteczna.

                                                                                                                              Z  wyrazami szacunku
                                                                                                                   Urszula Dulnik
                                                                                                                                                Dyrektor Szkoły
© 2015 Szkoła Podstawowa Nr 8 w Kielcach
Design by A.Waniek-Misiorowska    Engine by Marcin Pochopień
^
Strona wykorzystuje pliki cookies.