naglowek

Aktualności

«  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  »

Samorząd Uczniowski kl. I-IIIW SP 8 w Kielcach od lat działa Mały Samorząd Uczniowski,
który reprezentuje ogół uczniów klas I – III.
Opiekunkami samorządu są panie:
Mirosława Maciejewska,
Agnieszka Długosz i Angelika Dobosz.


W jego skład wchodzą przewodniczący poszczególnych klas.
W tym roku szkolnym są to uczniowie:


Klasa I a – Aleksander Mróz
Klasa I b – Magdalena Wiącek
Klasa I c - Stanisław Sykuła

Klasa II a – Zofia Sarek
Klasa II b – Weronika Jagocka
Klasa III a – Daria Michalec
Klasa III b –Michał Sobota


 

Cele główne:
 • kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym,
 • stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej,
 • wczesne przygotowanie młodszych uczniów szkoły do udziału w pracach samorządu uczniowskiego klas IV – VIII,
 • podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia jakości pracy szkoły,
 • uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią,
 • wdrażanie do odpowiedzialności moralnej, poszanowania odrębności przekonań, tolerancji,
 • zagwarantowanie uczniom przestrzegania praw ucznia wynikających ze statutu szkoły oraz innych aktów prawnych (Konwencja Praw Dziecka),
 • kształtowanie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole i tolerancyjnego wobec innych,
 • realizowanie zadań związanych z edukacją patriotyczną, regionalną i ekologiczną.
 
Założenia:
 • pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 • wprowadzanie uczniów w świat wartości uniwersalnych, takich jak dobro, prawda i piękno.
Wydarzenia - rok szkolny 2019/2020

  Dzień Chłopaka kliknij i zobaczWydarzenia - rok szkolny 2018/2019

  Walentynki kliknij i zobacz

  Dzień Edukacji Narodowej kliknij i zobacz

  Dzień Chłopaka kliknij i zobacz


Wydarzenia - rok szkolny 2017/2018

  Bal maskowy kliknij i zobacz

  Poczta walentynkowa kliknij i zobacz

  Dzień Hobbysty kliknij i zobacz

  Dzień zdrowego drugiego śniadania kliknij i zobacz

  Zbiórka karmy i koców dla zwierząt ze schroniska w Rudniku  kliknij i zobacz

  Zbiórka zabawek dla przedszkoli  kliknij i zobaczArchiwum:

-  Mini Playback Show --> kliknij i zobacz

-  Dzień Kobiet --> kliknij i zobacz

-  Akcja charytatywna - "Pomoc potrzebujacym" --> kliknij i zobacz

-  Mały Samorząd Uczniowski - Recytatcje wierszy o ojczyźnie podczas Święta Szkoły --> kliknij i zobacz

-  Mały Samorząd Uczniowski - Szkolny Konkurs Recytatorski - "Nie rzucim ziemi..." --> kliknij i zobacz

-  Dzień Edukacji Narodowej --> kliknij i zobacz

-  Uczniowie klas młodszych na spektaklu Baśnie Pana Andersena --> kliknij i zobacz

-  Dzień chłopaka 2016 --> kliknij i zobacz

-  Podsumowanie akcji "Zbiórka karmy i koców dla zwierząt" --> kliknij i zobacz

-  Podsumowanie konkursu "SUPER DZIEWCZYNA" --> kliknij i zobacz

-  CZERWONY KOLOROWY DZIEŃ - 24. 02. 2016r. --> kliknij i zobacz

-  ANDRZEJKI W KINIE MOSKWA - 30. 11. 2015r. --> kliknij i zobacz

-  ROK CZYTELNICTWA W NASZEJ SZKOLE - 26. 11. 2015r. --> kliknij i zobacz

-  KONKURS "NAJPIĘKNIEJSZY KWIATEK DLA NAUCZYCIELA" - ROZSTRZYGNIĘTY !!! - 25. 11. 2015r. --> kliknij i zobacz więcej

-  ZBIÓRKA KARMY I KOCÓW - 22. 11. 2015r. --> kliknij i zobacz zdjęcia

-  WIZYTA W TEATRZE - 28. 10. 2015r. --> kliknij i zobacz zdjęcia

-  DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ - 14. 10. 2015r. --> kliknij i zobacz zdjęcia

-  DZIEŃ CHŁOPAKA - 30. 09. 2015r. --> kliknij i zobacz zdjęcia
© 2015 Szkoła Podstawowa Nr 8 w Kielcach
Design by A.Waniek-Misiorowska    Engine by Marcin Pochopień
^
Strona wykorzystuje pliki cookies.