facebook bip
naglowek

Aktualności

«  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »

Stołówka

INFORMACJE

dotyczące organizacji stołówki w roku szkolnym 2022/2023


1. Wysokość opłat za żywienie ustala i zatwierdza Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

2. Dzienną wysokość opłaty za żywienie ustala się, uwzględniając koszty surowca do przygotowania obiadu  tj. wsad do kotła.

3.
Koszt obiadu – 5, 00 zł.

4. Opłaty za posiłki wnosi się w okresach miesięcznych z góry, najpóźniej do dziesiątego dnia danego  miesiąca  (jest to data zaksięgowania płatności).

5. Brak wpłaty w terminie spowoduje wstrzymanie żywienia ucznia do czasu uregulowania płatności.

6. Wpłat należy dokonać przelewem na rachunek bankowy.

Numer rachunku:
Bank  ING
61 1050  1461  1000 0023  5339  7017

wg wzoru
Imię i nazwisko ucznia, klasa
Tytuł – obiad za miesiąc………. (wpisać nazwę miesiąca) , rok…….


7. Obiady są wydawane wg ustalonych tur obiadowych.

8. Nieobecność ucznia na obiedzie należy zgłaszać danego dnia do godziny 7:30 pod numerem telefonu 041 367 64 89
wewnętrzny do intendenta (34).


9. Niewykorzystane obiady zostaną wydane innym dzieciom, które zgłoszą się po ostatniej  turze  obiadowej.

10. Zgłoszona nieobecność dziecka na obiedzie, zostanie uwzględniona przy naliczaniu opłaty za żywienie w następnym miesiącu.  

11. Nadpłata za obiady zostanie zwrócona na konto bankowe  rodziców (opiekunów) na koniec grudnia i na koniec czerwca.

 © 2015 Szkoła Podstawowa Nr 8 w Kielcach
Design by A.Waniek-Misiorowska    Engine by Marcin Pochopień
^
Strona wykorzystuje pliki cookies.