facebook bip
naglowek

Aktualności

«  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  »

Stołówka

INFORMACJE

dotyczące organizacji stołówki w roku szkolnym 2023/2024 

 
 1. Wysokość opłat za żywienie ustala i zatwierdza dyrektor w porozumieniu z  organem   prowadzącym szkołę.
2. Dzienną wysokość opłaty za żywienie ustala się, uwzględniając koszty surowca do przygotowania obiadu  tj. wsad do kotła.
3. Koszt obiadu wynosi 6,00 zł.
4.Opłaty za posiłki wnosi się w okresach miesięcznych z góry, najpóźniej do piętnastego dnia danego  miesiąca  (jest to data zaksięgowania płatności).
5.Dokonywanie wpłat odbywa się wg następujących zasad:

  • każde dziecko otrzymuje indywidualny numer konta

            ( w przypadku rodzeństwa będą to różne numery kont);

  • numer konta i kwota za żywienie będą dostępne po zalogowaniu się na e- dziennik;
  • wpłat należy dokonać przelewem

w  tytule przelewu należy wpisać
imię i nazwisko ucznia, klasa
obiad za miesiąc………. ( wpisać nazwę miesiąca) , rok…….
6. Obiady są  wydawane wg ustalonych tur obiadowych.
7.Nieobecność ucznia na obiedzie należy zgłaszać danego dnia do godziny 7.30  pod numerem telefonu 041 367 64 89  wewnętrzny do intendenta (34).

8. Odliczenia za odwołane obiady, ze względu na nieobecność ucznia dokonuje system Vulcan- opłaty.
9. W przypadku braku  zgłoszenia nieobecności dziecka w stołówce, obiad  zostanie wydany uczniowi,  które zgłosi się  po ostatniej  turze  obiadowej.
 
 

 

 © 2015 Szkoła Podstawowa Nr 8 w Kielcach
Design by A.Waniek-Misiorowska    Engine by Marcin Pochopień
^
Strona wykorzystuje pliki cookies.