facebook bip
naglowek

Aktualności

«  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  »

Stołówka

INFORMACJE

dotyczące organizacji stołówki w roku szkolnym 2021/2022

1. Wysokość opłat za żywienie ustala i zatwierdza Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

2. Dzienną wysokość opłaty za żywienie ustala się, uwzględniając koszty surowca do przygotowania obiadu tj. wsad do kotła.

3. Zgodnie z regulaminem stołówki brak wpłaty w terminie spowoduje wstrzymanie żywienia ucznia do czasu uregulowania płatności.

4. Wpłat należy dokonać przelewem na rachunek bankowy.


Numer rachunku: Bank ING

61 1050 1461 1000 0023 5339 7017

wg wzoru:

Imię i nazwisko ucznia, klasa ..............

Tytuł – obiad za miesiąc ............ (wpisać nazwę miesiąca) , rok...........


5. Stołówka będzie czynna od 13.09.2021.r.

6. Obiady będą wydawane wg ustalonych tur obiadowych .

7. W przypadku nieobecności (rezygnacji) ucznia zaliczeniu na poczet przyszłych należności podlega dzienna wysokość opłaty za posiłek w stołówce szkolnej, jeśli nieobecność (rezygnacja) zostanie zgłoszona nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym nieobecność.

8. Nieobecność (rezygnację) można zgłaszać do godziny 14.00 pod nr tel. 041 367 64 89 wewnętrzny do intendenta lub świetlicy szkolnej.

9. Niewykorzystane obiady zostaną wydane innym dzieciom, które zgłoszą się po ostatniej turze obiadowej.

 



© 2015 Szkoła Podstawowa Nr 8 w Kielcach
Design by A.Waniek-Misiorowska    Engine by Marcin Pochopień
^
Strona wykorzystuje pliki cookies.