naglowek

Aktualności

«  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  »

RODO

RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest :
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Wojska Polskiego  w Kielcach
ul. gen.Józefa Hauke- Bosaka 1,  25-217 Kielce
email.: sp8kielce@o2.pl

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
Centrum Zabezpieczenia Informacji
Sylwester Cieśla
ul. Wapiennikowa 2 lok.4

25-112 Kielce
email.: iod@czi24.pl

 
 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
 • niezbędnego i prawidłowego wykonywania zadań statutowych i ustawowych wynikających w szczególności z prawa oświatowego oraz usług związanych z charakterem handlowym; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
 • wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi  zgodami ; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
 • wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
 1. Odbiorcami  danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów.
 3. Przestrzega się  prawa do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 4. Przestrzega się  prawa  wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji usługi.
 6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.


© 2015 Szkoła Podstawowa Nr 8 w Kielcach
Design by A.Waniek-Misiorowska    Engine by Marcin Pochopień
^
Strona wykorzystuje pliki cookies.