naglowek

Aktualności

«  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  »

O szkole

 • listopad 1952 r. – na terenie Jednostki Wojskowej na Bukówce rozpoczyna działalność 4 – klasowa Szkoła Podstawowa nr 8 w Kielcach, naukę podejmuje 90 uczniów i 3 nauczycieli; kierownikiem zostaje pan Wacław RUTKOWSKI;
   
 • rok szkolny 1953/54 – szkoła, już 5 – klasowa, zostaje przeniesiona do budynku po kasynie podoficerskim; liczba uczniów wzrasta do 150, kierownik – pan Wacław RUTKOWSKI wraz z Komitetem Rodzicielskim, któremu przewodzi pan Józef PIERZAK oraz dowództwo Jednostki podejmują starania celem budowy nowej szkoły, władze Kielc podejmują decyzję o lokalizacji Szkoły Podstawowej nr 8 w Kielcach przy ulicy Żołnierzy Radzieckich 26;
   
 • 1 września 1955 – 322 uczniów, pod opieką 9 nauczycieli, rozpoczyna naukę w 10 oddziałach w nowym budynku szkolnym;
   
 • rok szkolny 1957/58 – funkcję kierownika obejmuje i pełni ją do 1974 r. pan Stanisław CECHERZ;
   
 • rok szkolny 1962/63 – obowiązek szkolny realizuje w 16 oddziałach 598 uczniów!
   
 • rok szkolny 1963/64 – 24.10.1963 r. Kuratorium Oświaty nadaje szkole nazwę: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 im. XX – LECIA WOJSKA POLSKIEGO. Rok później zostaje uroczyście odsłonięta w obecności władz miasta, Jednostki Wojskowej i Kuratorium, tablica z nazwą szkoły;
   
 • rok szkolny 1966/67 – zostaje utworzona po raz pierwszy jedna ósma klasa, uczęszcza do niej 33 uczniów;
   
 • rok szkolny 1974/75 – funkcję dyrektora obejmuje i pełni ją do roku 1991 pani Kazimiera STEPIEŃ; wicedyrektorem zostaje pani Danuta KOZAK (1982 – 1985), następnie zaś funkcję tę pełni pani Elżbieta NABIAŁEK (1985 –1991);
   
 • rok szkolny 1991/92 – dyrektorem jest przez dwa lata pani Maria LESZCZYŃSKA, jej zastępcą pani Elżbieta NABIAŁEK;
   
 • rok szkolny 1993/94 – pierwszym dyrektorem „z konkursu” zostaje (na 10 lat) pani Elżbieta NABIAŁEK, na stanowisko wicedyrektora powołuje panią Danutę KOZAK;
   
 • rok szkolny 1999/2000 – w wyniku reformy oświaty zostajemy przekształceni w sześcioklasową szkołę podstawową;
   
 • rok szkolny 2003/04 – konkurs na stanowisko dyrektora szkoły wygrywa pani Urszula DULNIK, wicedyrektorem pozostaje pani Danuta KOZAK;
   
 • rok szkolny 2007/08 - dyrektor Urszula DULNIK powierza stanowisko wicedyrektora szkoły pani Marzenie ŻOŁNIEREK.
   
 • rok szkolny 2012/13 - nadanie sztandaru w 60 rocznicę powstania szkoły, zmiana imienia szkoły na: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Wojska Polskiego w Kielcach.
   
 • rok szkolny 2013/14 - Dyrektor szkoły Urszula DULNIK  powołuje na funkcję wicedyrektora panią Teresę STAROMŁYŃSKĄ.
   
 • rok szkolny 2017/18 - w wyniku reformy oświaty zostajemy przekształceni w ośmioklasową szkołę podstawową. Obecnie w szkole w 18 oddziałach uczy się 344 uczniów, pracuje 45 nauczycieli i 14 pracowników administracji oraz obsługi.


© 2015 Szkoła Podstawowa Nr 8 w Kielcach
Design by A.Waniek-Misiorowska    Engine by Marcin Pochopień
^
Strona wykorzystuje pliki cookies.