facebook bip
naglowek

Aktualności

«  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  »

2020-08-31 Apel Dyrektora Szkoły do Rodziców

Szanowni  Rodzice
Uczniów Szkoły Podstawowej nr 8
im. Wojska Polskiego
w Kielcach
 
Spoczywa na Was w
ielka odpowiedzialność, ponieważ od Państwa postawy i decyzji zależy zdrowie naszych uczniów i całej społeczności szkolnej.
Dlatego zwracam się z prośbą o dostosowanie się i bezwzględne przestrzeganie obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa,
wynikających ze stanu epidemicznego w kraju.

 
RODZICE:

 1. Mogą do szkoły posłać wyłącznie zdrowego ucznia/dziecko - bez jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. Nie mogą posłać do szkoły dziecka/ucznia, jeżeli ktoś w domu przebywa na kwarantannie lub w izolacji.
 3. Są zobowiązani są do podania 2 możliwości kontaktu (numery telefonów),  aby nawiązać szybką komunikację w sytuacjach nagłych dotyczących dziecka/ucznia.
 4. Są zobowiązani  do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
 5. Regularnie przypominają i egzekwują od dziecka/ucznia podstawowe zasady higieny, mi.in:  
 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
 • częste mycie rąk wodą z mydłem,
 • niepodawanie ręki na powitanie,
 • sposób zasłaniania twarzy (ust i nosa) podczas kichania czy kasłania.
 1. Są zobowiązani zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa i koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego w szkole, związanego ze stanem epidemii COVID-19, w dzienniku elektronicznym na rok szkolny 2020/2021.
 
Proszę Państwa również o systematyczne zapoznawanie się z bieżącymi informacjami dotyczącymi wytycznych MEN, MZ i GIS oraz komunikatami szkoły. W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania uczniów/dzieci w szkole musimy wszyscy wspólnie zadbać o ich bezpieczeństwo.
 
Dlatego zwracam się do Państwa o codzienne monitorowanie:
 

 • stanu zdrowia swoich dzieci,
 • jakości i ilości snu,
 • samopoczucia, 
 • przestrzegania najważniejszych zasad higieny w domu i szkole,
 • ich odporności poprzez stosowanie zdrowych nawyków żywienia,
 • właściwie  zaplanowanego relaksu  i odpoczynku.
 

                                                                                                                                                    Dyrektor Szkoły  - Urszula Dulnik© 2015 Szkoła Podstawowa Nr 8 w Kielcach
Design by A.Waniek-Misiorowska    Engine by Marcin Pochopień
^
Strona wykorzystuje pliki cookies.