facebook bip
naglowek

Aktualności

«  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  »

2020-08-28 ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Harmonogram przy ul. Jana Karskiego 26
(wejście główne do szkoły)
KLASY 0 - I
Spotkanie wychowawców z uczniami i rodzicami
z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i wytycznych dot. COVID-19
(rodzice/opiekunowie prawni na terenie szkoły mają obowiązek zasłaniana ust i nosa)
 

Klasa Nr sali
(spotkanie z dziećmi)
Nr sali
(spotkanie z rodzicami)
Godzina przyjścia Godzina wyjścia
0a 11 12 15:00 15:30
0b 17 18 15:20 15:50
1a 16 15 15:40 16:10
1b 17 18 16:00 16:30
1c 16 15 16:25 16:55
 
UWAGA:
Uczniowie z rodzicami przychodzą punktualnie na wyznaczoną wyżej godzinę,
zachowują bezpieczny dystans społeczny 1,5 m.
Mogą posiadać środki ochrony osobistej.
Wychowawcy zabierają uczniów swojej klasy razem z rodzicami sprzed szkoły i przyprowadzają do wyznaczonej sali.
Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zasłaniania nosa i ust,
zdezynfekowania rąk po wejściu do szkoły i posiadania własnych przyborów do pisania.
 
W pierwszej części spotkania wezmą udział dzieci, którym wychowawca przekaże najważniejsze informacje.
Następnie uczniowie przejdą do wyznaczonych sal pod opieką
wyznaczonych nauczycieli.
W drugiej części wychowawcy klas będą kontynuowali zebranie z rodzicami,
przekazując im istotne informacje dotyczące funkcjonowania placówki.
Po zakończonym z wychowawcą spotkaniu nauczyciele przekażą dzieci rodzicom przy drzwiach wyjściowych.Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
Harmonogram przy ul. Jana Karskiego 26
(wejście główne do szkoły)
KLASY II - III
Rozpoczęcie roku szkolnego tylko dla uczniów i wychowawców
 

Klasa Nr sali Godzina przyjścia Godzina wyjścia
2a 12 9:00 9:20
2b 16 9:10 9:30
2c 9 9:40 10:00
3a 17 9:50 10:10
3b 18 10:20 10:40
 UWAGA:
Uczniowie przychodzą punktualnie na wyznaczoną wyżej godzinę, zachowują bezpieczny dystans społeczny 1,5 m.
Mogą posiadać środki ochrony osobistej maseczki/przyłbice.
Wychowawcy zabierają uczniów swojej klasy sprzed szkoły.
 
Rodzice nie mogą uczestniczyć z dziećmi w spotkaniach.


Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Harmonogram przy ul. Generała Józefa Hauke-Bosaka 1
(wejście główne do szkoły)
KLASY IV
Spotkanie wychowawców z uczniami i rodzicami
z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i wytycznych dot. COVID-19
(rodzice/opiekunowie prawni na terenie szkoły mają obowiązek zasłaniana ust i nosa)

Klasa Nr sali
(spotkanie z dziećmi)
Nr sali
(spotkanie z rodzicami)
Godzina przyjścia
4a 16 15 15:00
4b 12 10 15:20
UWAGA:
Uczniowie z rodzicami przychodzą punktualnie na wyznaczoną wyżej godzinę, zachowują bezpieczny dystans społeczny 1,5 m.
Mogą posiadać środki ochrony osobistej.
Wychowawcy zabierają uczniów swojej klasy razem z rodzicami sprzed szkoły i przyprowadzają do wyznaczonej sali.
Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zasłaniania nosa i ust,
zdezynfekowania rąk po wejściu do szkoły i posiadania własnych przyborów do pisania.
 
W pierwszej części spotkania wezmą udział dzieci, którym wychowawca przekaże najważniejsze informacje.
Następnie uczniowie przejdą do wyznaczonych sal pod opieką
wyznaczonych nauczycieli.
W drugiej części wychowawcy klas będą kontynuowali zebranie z rodzicami,
przekazując im istotne informacje dotyczące funkcjonowania placówki.
Po zakończonym z wychowawcą spotkaniu nauczyciele przekażą dzieci rodzicom przy drzwiach wyjściowych.

 
Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
Harmonogram przy ul. Generała Józefa Hauke-Bosaka 1
(wejście główne do szkoły)
KLASY V - VIII
Rozpoczęcie roku szkolnego tylko dla uczniów i wychowawców

 

Klasa Nr sali Godzina przyjścia Godzina
wyjścia
8a 6 9.00 9.20
8b 18 9.10 9.30
7a 10 9.40 10.00
7b 8 9.50 10.10
6a 15 10.20 10.40
6b 5 10.30 10.50
6c 4 11.00 11.20
6d 14 11.10 11.30
5a 1 11.40 12.00
5b 17 11.50 12.10
 UWAGA:
Uczniowie przychodzą punktualnie na wyznaczoną wyżej godzinę, zachowują bezpieczny dystans społeczny 1,5 m.
Mogą posiadać środki ochrony osobistej maseczki/przyłbice. Muszą posiadać własne przybory do pisania i notowania.
Wychowawcy zabierają uczniów swojej klasy sprzed szkoły.
 
Rodzice nie mogą uczestniczyć z dziećmi w spotkaniach.


 © 2015 Szkoła Podstawowa Nr 8 w Kielcach
Design by A.Waniek-Misiorowska    Engine by Marcin Pochopień
^
Strona wykorzystuje pliki cookies.