facebook bip
naglowek

Aktualności

«  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  »

2024-06-14 Mali i duzi architekci

Projekt Edukacyjny ,,Z kulturą mi do twarzy”


 
W ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy” uczniowie klasy 1a pod kierunkiem nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej pani Agnieszki Waniek - Misiorowskiej podjęli się wykonania zadania „Mali i duzi architekci” z modułu ,,Kultury świata”. Uczniowie tworzyli budowle wzorowane na słynnych włoskich zabytkach, takich jak Koloseum i Krzywa Wieża w Pizie.
Wprowadzeniem do projektu było przedstawienie uczniom celu zadania i krótkiej historii wybranych zabytków.
Następnym elementem było planowanie budowli: dyskusja na temat kluczowych cech architektonicznych i podział uczniów na grupy. Kolejny etap to emocjonujące konstruowanie z użyciem klocków edukacyjnych z projektu ,,Laboratoria przyszłości” do tworzenia modeli i zachęcanie do pracy zespołowej oraz dzielenia się pomysłami. Ostatnim elementem zaś była prezentacja gotowych modeli przed całą klasą i ocena projektów pod kątem zgodności z oryginałem, kreatywności i współpracy zespołowej.
Ogromną korzyścią z udziału w projekcie było:
- rozwijanie umiejętności planowania i realizacji projektów;
- wzmacnianie umiejętności pracy zespołowej;
- budowanie poczucia wspólnoty i współodpowiedzialności za wspólny projekt;
- kreatywność;
- stymulowanie wyobraźni i zdolności manualnych;
- twórcze myślenie i rozwiązywanie problemów.
Projekt był doskonałą okazją do integracji nauki z zabawą, promowania wiedzy o kulturze światowej oraz rozwijania ważnych umiejętności u dzieci. 

© 2015 Szkoła Podstawowa Nr 8 w Kielcach
Design by A.Waniek-Misiorowska    Engine by Marcin Pochopień
^
Strona wykorzystuje pliki cookies.