facebook bip
naglowek

Aktualności

«  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  »

2024-04-30 Warsztaty profilaktyczne w kl. 6a

 


W roku szkolnym 2023/2024 w marcu i kwietniu odbywały się w klasie 6a zajęcia warsztatowe pod hasłem
„Znajdź właściwe rozwiązanie”.
Realizatorem programu profilaktyki palenia tytoniu był pedagog specjalny, p. Kamila Saletra.
Celem programu jest zapobieganie palenia tytoniu wśród uczniów, zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości
dymu tytoniowego oraz świadomości na temat zagrożeń płynących z czynnego i biernego palenia tytoniu.
Ponadto kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich,
jak i również kształtowanie postaw asertywnych związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie.
 
Łącznie odbyło się 5 zajęć pod następującymi tytułami:

1. Poznajmy się bliżej.
2. Laboratorium ciała.
3. Naucz się mówić „NIE”.
4. Znajdź właściwe rozwiązanie.
5. Uwierz w siebie.

Podczas warsztatów kładziono przede wszystkim nacisk na uczenie rozpoznawania sytuacji usposabiających do podjęcia palenia,
a przede wszystkim na rozwijanie umiejętności radzenia sobie z okolicznościami zwiększającymi ryzyko palenia tytoniu.
Uczniowie klasy 6a chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach.

© 2015 Szkoła Podstawowa Nr 8 w Kielcach
Design by A.Waniek-Misiorowska    Engine by Marcin Pochopień
^
Strona wykorzystuje pliki cookies.