facebook bip
naglowek

Aktualności

«  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  »

2021-10-22 Komunikat MEiN w sprawie udziału uczniów zaszczepionych w stacjonarnych zajęciach edukacyjnych
W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u uczniów lub pracowników szkoły,
państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne,
którego celem jest ustalenie kręgu osób narażonych.
W wyniku tego dochodzenia podejmowana jest decyzja w zakresie zastosowania odpowiednich działań
mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa.
Tym samym wszystkie osoby, w tym zaszczepione, postępują zgodnie z poleceniami państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Jednocześnie dyrektor szkoły, w związku z zagrożeniem zdrowia uczniów,
za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
może zawiesić zajęcia na czas oznaczony i przejść na nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególności grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego
lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.
Należy podkreślić, że przepisy umożliwiające przejście na nauczanie zdalne
nie wprowadzają segregacji sanitarnej w związku z zaszczepieniem przeciwko COVID-19.
Zatem przejście na nauczanie zdalne po zawieszeniu zajęć nie może dzielić oddziału lub grupy wychowawczej
na uczniów zaszczepionych pracujących stacjonarnie i niezaszczepionych pracujących zdalnie.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021r.
nie wprowadzają również innych rozwiązań organizacyjnych ze względu na przyjęcie szczepionki przez ucznia. 

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19, szczepienia przeciwko COVID-19 są dobrowolne 
m.in. dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.
Decyzja w zakresie szczepień dzieci powyżej 12 roku życia należy do ich rodziców.

Szkoła jest miejscem przeciwdziałania stygmatyzacji i dyskryminacji oraz eliminowania krzywdzących stereotypów,
żadne dziecko nie może zostać wykluczone z przysługującego mu prawa do nauki.

 
© 2015 Szkoła Podstawowa Nr 8 w Kielcach
Design by A.Waniek-Misiorowska    Engine by Marcin Pochopień
^
Strona wykorzystuje pliki cookies.