facebook bip
naglowek

Aktualności

«  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  »

2021-09-22 Międzynarodowy projekt edukacyjny "Emocja"


Klasy: 1 a, 3 a, 3 b oraz 3 c w bieżącym roku szkolnym biorą udział
w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Emocja”
autorstwa Marzeny Dziadkowiec i Krystyny Grzegrzółki.
Skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych,
świetlic, szkół ponadpodstawowych, szkół polonijnych oraz ośrodków
szkolno-wychowawczych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych.

Cele ogólne:
Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. 
Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
Integracja zespołu klasowego.
Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju
i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych
kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami
i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.


 © 2015 Szkoła Podstawowa Nr 8 w Kielcach
Design by A.Waniek-Misiorowska    Engine by Marcin Pochopień
^
Strona wykorzystuje pliki cookies.